Προφίλ Εταιρείας

PL MARINE TECHNICAL CONSULTING

Η PL Marine Technical Consulting είναι μια εταιρία ειδικευμένη στις επιλογές προωστήριας εγκατάστασης και ιδίως στην βελτιστοποίηση της εγκατεστημένης ισχύος και μέσων πρόωσης για πλοία.

Η τρέχουσα υψηλή τιμή καυσίμων και η επερχόμενη νομοθεσία EEDI, επιβαλλόμενη από τον IMO, καθιστούν την εργασία μας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για τις νέες κατασκευές και τις μετασκευές.

Η εμπειρία μας με πειράματα αντίστασης σε δεξαμενή και οι συνεργασίες μας με τα κορυφαία σχετικά Ευρωπαϊκά ιδρύματα εξασφαλίζουν κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών.

Συνδράμουμε με ευχαρίστηση στις προδιαγραφές για νέες κατασκευές, ειδικά σε πρώτα στάδια, όπου κάποιες αλλαγές είναι ακόμη εφικτές.

 • Βελτιστοποίηση Γάστρας (CFD/TT)
 • Καθορισμός Σχεδίου Γραμμών (as built)
 • Προδιαγραφές Πλοίων
 • Παρακολούθηση Πειραμάτων σε Δεξαμενή
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διάσωσης Ενέργειας (MD®)
 • Διερεύνηση της Επίδρασης του Νερού στο MD®
 • Μέτρηση Έλικας
 • Βελτιστοποίηση Πρόωσης
 • Κριτήρια Έλικας
 • Πραγματικά Περιθώρια Θαλάσσης
 • Βελτίωση EEDI 
 • Ελικτικότητα & Πηδάλιο

 

Mewis Duct Installation    Mewis Duct Installation    Rudder Replacement